NOV

Een community of practice voor bestuurders en coördinatoren van vrijwilligers organisaties

Voor Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk ontwikkelde Bind een community concept voor het project Vrijwillig Dichtbij. Doel van dit platform is het verbinden van bestuurders en coördinatoren van veertien landelijke vrijwilligersorganisaties uit het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn (LOVZ). Vereniging NOV neemt hierin een coördinerende rol. De verbinding is een middel om landelijke organisaties meer slagkracht te geven om zo lokaal in te kunnen spelen op de wijzigende zorg- en welzijnsuitvoering. Vanaf Q2 2017 ondersteunt Bind ook bij de implementatie van dit concept door een online platform te ontwikkelen, in samenwerking met METT, en de eerste groep gebruikers te activeren.

Bind ondersteunt het NOV daarnaast ook met het groeien naar een netwerkorganisatie door community building in meer projecten in te zetten. Het NOV wil als organisatie effectiever gaan werken door meer in netwerken te gaan opereren met hun partners. Om daar te komen, organiseert Bind onder andere strategische sessies met medewerkers en het management.

  • Klant: Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
  • Taken: Community building en organisatie strategie