Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)

Voor de NOV ontwikkelde Bind een community concept voor het project Vrijwillig Dichtbij. Doel van dit platform is het verbinden van bestuurders en coördinatoren van veertien landelijke vrijwilligersorganisaties uit het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn (LOVZ). Vereniging NOV neemt hierin een coördinerende rol. De verbinding is een middel om landelijke organisaties meer slagkracht te geven om zo lokaal in te kunnen spelen op de wijzigende zorg- en welzijnsuitvoering.

Bind ondersteunt het NOV daarnaast ook met het groeien naar een netwerkorganisatie door community building in meer projecten in te zetten. Ze willen ook als organisatie effectiever worden door meer in netwerken te gaan opereren. Om daar te komen organiseren we onder andere strategische sessies met medewerkers en het management.

  • Klant: Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
  • Taken: Community building en organisatie strategie