Eneco

Herpositionering van de Eneco communities

Eneco community

Bind heeft Eneco in 2018 ondersteund bij de herpositionering van hun klantcommunities:  Eneco Forum en Toon Forum. In combinatie met de herpositionering moest aansluiting gezocht worden met zowel de nieuwe merkbelofte van Eneco, ‘klant centraal’, als de interne transitie waar Eneco doorheen ging.

Er is een overkoepelende nieuwe strategie opgeleverd en diverse concepten en aanpakken om de strategie te implementeren. Tegelijkertijd is er aandacht geweest voor de interne organisatie door teams en collega’s te betrekken en te inspireren met betrekking tot de community en de content die daar geproduceerd wordt.

Daarnaast heeft Bind ondersteund bij het inzichtelijk maken van community management taken en rollen ten opzichte van webcare, marketing en communicatie.

  • Klant: Eneco
  • Taken: Community strategie