Gemeente Amsterdam

De community van 'De Negen Straatjes' in Amsterdam

In de buurt ‘De Negen Straatjes’ draait de gemeente Amsterdam een afval en grondstoffen pilot project. Het project gaat om het anders organiseren van zakelijk afval. Alhoewel bewoners op dit proces weinig invloed kunnen uitoefenen, gaat er wel wat veranderen voor wat betreft het aanbieden van afval. Door bewoners in een vroeg stadium al met elkaar in gesprek te brengen kan de Gemeente relevanter gaan informeren en faciliteren.

Bind ondersteunt hierin door een community plan van aanpak te ontwikkelen, het online platform in te richten en de buurt (en een groep betrokken en gecommitteerde kerngroep leden) hierbij zowel on- als offline structureel te betrekken. Thema’s en onderwerpen die wekelijks met elkaar worden besproken komen deels uit de agenda van de gemeente maar deels ook uit de behoeftes van de bewoners. Wat speelt er in de wijk, wat zijn de vragen, onduidelijkheden of frustraties wanneer het gaat over het verzamelen en aanbieden van afval.

  • Klant: Gemeente Amsterdam
  • Taken: Burgerparticipatie in de wijk ‘Negen Straatjes’