SNS Bank

Opleiding voor SNS Bank

Het webcare team van SNS Bank wilde zich verder professionaliseren op gebied van community management en online communicatie vaardigheden. Om de merkbelofte van SNS Bank beter te kunnen laden, was het van belang de kwaliteit van contact te verhogen en intensiveren.

In een leergang, bestaande uit vijf dagdelen heeft Bind het webcare team begeleid in het vergroten van inzichten en vaardigheden op gebied van online gespreksbegeleiding, content moderatie, doorpakken op de inhoud binnen conversaties, integratie van diverse media met betrekking tot klantrelaties en persoonlijke relatie met (potentiële) klanten.

De leergang besloeg zes weken waarin tussen dagdelen ruimte gemaakt werd voor oefeningen en praktische toepassingen. Dagelijkse cases en voorbeelden werden gebruikt als ondersteuning om de theorie en nieuwe manier van werken te toetsen en te verbeteren.

  • Klant: SNS Bank
  • Taken: Opleiding webcare